Duurzaam in dialoog

Door de manier van werken, produceren en handelen, hebben ondernemers impact op hun omgeving. Willen we zorgdragen voor onze omgeving, dan zullen we moeten bepalen hoe dat het beste te doen. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met sociale, maatschappelijke en ecologische uitdagingen? Hoe leert u hoe u het anders kunt doen? Door hier samen invulling aan te geven, zorgt u structureel voor een positieve impact op uw directe omgeving.

De stakeholderdialoog is voor ondernemers die hun organisatie en de omgeving verder willen versterken of vernieuwen. Die nieuwsgierig zijn naar de inbreng van anderen, concrete vragen hebben en open staan voor mogelijkheden om anders -en samen- te werken. Ondernemers die een betekenisvol contact willen met hun relaties.

Dit gesprek vormt een duurzaam startpunt bij:
… innovatie en kansverkenning,
… het scherper krijgen en overbrengen van uw missie en visie,
… het stellen van prioriteiten in uw beleid,
… een marktverkenning,
… het verkrijgen van inzichten in ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan,
… het vergroten van medewerkersbetrokkenheid,
… een strategische heroriëntatie op een duurzame toekomst.

Wilt u ook structureel bouwen aan een duurzaam en financieel gezond bedrijf? Bent u op zoek naar een goede aansluiting bij uw klanten en leveranciers? Wilt u samen zoeken naar
antwoorden? Dan is deze vorm van een goed gesprek een mooie en duurzame manier om
stappen te zetten. Het leidt tot concrete antwoorden, motivatie en betrokkenheid. We helpen er graag bij!

Het contact met GoedemorgenMKB is me als zeer prettig bijgebleven, vanaf het prille begin tot aan het “afscheid”. Daarnaast, en zeker niet onbelangrijk, is het inhoudelijke van hun diensten op onze vraag: professioneel, uitstekende ideeën en de juiste aanpak en doorpak!
Ton Janssen, eigenaar Buitenpoort Catering en bestuurslid de Molenplaats