Het goede gesprek

Het goede gesprek is niet altijd eenvoudig. Het is eenvoudig te praten over een onderwerp, meningen over en weer te uiten, antwoorden uit te wisselen. Het is echter minder eenvoudig om op een complex vraagstuk de gewenste antwoorden te vinden. Dat wat iemand eigenlijk aan antwoorden en oplossingen wenst is, net als met wijsheid, vaak pas achteraf duidelijk. Wat is er minimaal voor nodig om het goede gesprek te voeren?

Het goede gesprek vraagt allereerst een gedegen voorbereiding. De vraag die u, de ondernemer, heeft staat niet los van de context. U staat niet los van de vraag. Alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de vraag en de factoren die van invloed zijn op de uitkomst, zijn de moeite waard om voorafgaand aan het gesprek door te nemen. Deze eerste stap levert veelal veel verheldering op.

Het goede gesprek kent altijd een risico. Om voorbij de standaardantwoorden en -oplossingen te komen, zul je ruimte moeten creëren om te verkennen, te experimenteren, te ontwikkelen. Deze ruimte ontstaat niet zo maar. De interactie en werkvormen die daarvoor nodig zijn hebben een procesmatig karakter. De vorm en inhoud bepaalt. En ook de deelnemers bepalen of we (meer dan) het gezochte gaan vinden.

Het goede gesprek verdient ook de juiste gesprekspartners voor de benodigde kennis en ook voor het benodigde proces. Als je voorbij de voor de hand liggende antwoorden en oplossingen wilt kijken, heb je mensen nodig die samen kunnen sparren, die willen verkennen, die nieuwe informatie en kennis delen en die nieuwe werkelijkheden kunnen scheppen. De chemie of wisselwerking tussen de deelnemers heeft zorg en aandacht nodig. De kracht van samen ontstaat in de samenwerking.

We ontwikkelen antwoorden. Samen beschouwen we, duiden we en geven betekenis aan vragen, antwoorden en oplossingen.