Duurzaam?! Ja, duurzaam!

Door de manier van werken, produceren en handelen hebben ondernemers impact op hun omgeving. Denk aan belasting van het milieu, gezondheid van je werknemers, je eigen rol in je (productie) keten.

Willen we zorgdragen voor deze omgeving, dan zullen we moeten bepalen hoe dat het beste te doen. Maar hoe ga je om met deze vaak best complexe sociale en maatschappelijke issues, met behoud van een gezond bedrijfsresultaat? Welke plek heeft de stakeholdersdialoog hierin?

Invulling geven aan ondernemersvragen waarbij rekening gehouden wordt met de impact op mens en milieu wordt ook wel duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen (MVO) genoemd. Een manier van ondernemerschap die niet meer is weg te denken en ook steeds “volwassener “ wordt.

In de afgelopen jaren is er ontzettend veel beweging geweest om invulling te geven aan de vraag: hoe bepaal je je duurzame bedrijfsagenda? Een van die bewegingen is de ontwikkeling van een de ISO 26000 richtlijn, een internationale richtlijn voor MVO. Deze richtlijn helpt bedrijven bij het formuleren van antwoorden op deze en andere vragen rondom MVO en MVO-implementatie. Een van principes van de aanpak is het (h)erkennen en betrekken van de stakeholders van de organisatie.

Elk bedrijf staat in een omgeving. Zowel fysiek als in verbinding met andere partijen zoals leveranciers, klanten, financiers, bewoners, medewerkers, familie - stakeholders van de organisatie. De werkzaamheden en dagelijkse keuzes van de ondernemer hebben een effect op deze omgeving en de betrokken. Om de effecten hiervan goed te bepalen heeft een bedrijf haar stakeholders nodig. De input die zij geven, de verwachtingen die zij hebben, zijn richtinggevend voor de duurzame agenda van de onderneming.

Aan de andere kant is het ook van belang dat de betrokkenen inzicht hebben in de keuzes die u als ondernemer maakt, waarom u doet wat u doet en hoe u omgaat met tegenstrijdige belangen tussen organisatie, stakeholders en/of de maatschappij.

Op een duurzame manier over duurzaamheid in gesprek met uw stakeholders? Dat kan èn levert op!